To Italienske og et Franskt team er diskvalifiserte fra Svenske Rally allerede før start.

Gianluigi Galli, en av hovedaktørene i Gr.N,
Alfredo de Dominicis og Olivier Marty er diskvalifisert da de er tatt for ulovlig gjennomkjøring på en av fartsetappene.
Rekognosering/trenings perioden er strengt regulert og det fikk disse tre teamene erfare i Sverige denne uken.

www.norsk-rally.com / Preben Berg, Ragnar Engen, Per Broen og Tommy Holt