StianMotorsport

I løpet av natta er alle hjulene skrudd av 20 rallybiler på Kullengs drivingskole i Sverige som ligger like ved Langfloen i Trysil.

Spor tyder på at de 80 stjålne rallyhjula er fraktet over grensa ved Lutnes i Trysil. Bilene blir brukt til isbanekjøring og hjula har grove ispigger.

Både tollvesen og Østerdal politikammer er varslet om tyveriet av rallyhjulene som samlet har en verdi på rundt 200 000 kroner.

Dette i henhold til NRK Hedemark.

www.norsk-rally.com / Preben Berg, Ragnar Engen, Per Broen og Tommy Holt