StianMotorsport

Norsk rallysport er virkelig på tur opp.Det er blitt flere aktive, tilskuere og flere funksjonærer som må til for å arrangere løpene.

Når det arrangeres rally i Norge, trenger de fleste av oss en plass å bo. Det være seg de aktive, funksjonærer og tilskuerne.
Flere av løpene går på små plasser, noe som igjen gir små overnattingmuligheter.
Dette medfører videre at mange må reise opptil flere timer på mornigen for å få kjørt billøp.
Er det påmeldt 150 biler til et løp, da har du fort 600 personer bare fra teamene som trenger en plass å bo.
Utover dette skal både funksjonærer og tilskuerne også ha tak over hodet.

En måte å løse dette problemet på kan være å flytte start/mål til nærliggende byer/tettsteder,med større kapasitet til å ta imot turister.
Da dukker det opp et annet problem, lange transportetapper.
Men vil tro det er kjekkere å ha lengre transport enn å måtte stå opp midt på natten.

Har du meninger om dette temaet, bruk forumet vårt for at andre skal vite dine meninger.

www.norsk-rally.com / Preben Berg, Ragnar Engen, Per Broen og Tommy Holt