Det er observert uønsket trafikk på flere av etappene før helgens Sigdalsrally. Arrangøren minner om at dette ikke er tillatt!

 

Det er oppservert uønsket trafikk på flere av etappene.
Vi minner om at dette ikke er tillatt og referer til Spesialreglementet for Rally, punkt 2.12 (
https://bilsportboka.no/kapittel/rally/rally-reglement/#2.+Definisjoner):

"All ferdsel på en spesialetappe av en fører og/eller annenfører (codriver/kartleser) som har til hensikt å delta i løpet regnes som gjennomkjøring etter at løpets tilleggsregler er offentliggjort."

Det vil bli utført kontroller fram til fredag morgen. Eventuelle brudd på dette vil bli rapportert til juryen, kan bli straffet e

tter Generelle bestemmelser, Punkt 12.
(
https://bilsportboka.no/kapittel/generelle-bestemmelser/generelle-bestemmelser/#12.+Straffer)Gjenomkjøringstidene er fredag 19.01.18 kl 08.00 - 18.00

Alle klasser tillates gjennomkjøring. NB! På enhver gjennomkjøring av
spesialetappene tillates maks 2 personer (deltagere) i bilen. I Ungdomsklassen skal
det være 3 personer i bilen dersom den kjøres av en deltaker med juniorlisens.
Hver deltager kan kun kjøre to ganger på hver etappe (spesialetapper som kjøres
to ganger regnes som en spesialetappe).

Slik trafikk er veldig uheldig da vi er helt avhengig av grunneiere og oppsitteres vedvilje for å få lov til å arrangere løp. De har fått infromasjon om når løpet skal avvikles og når vi fraviker dette kan dette resultere i at vi ikke får lov til å bruke veiene.

Vi vil takke alle grunneiere og oppsittere for stor velvilje, og beklager på det sterkeste at det skjer, og oppfordrer alle som registrer slik trafikk om å¨ta kontakt med oss, gjerne på telefon 922 85 385

 

www.norsk-rally.com / Preben Berg, Ragnar Engen, Per Broen og Tommy Holt