Det har vært mye forvirring angående forsikring på tredje part når norske rallybiler har konkurrert i Sverige. Nå krever Kullingstrofèen at norske førere viser frem forsikringsbevis.

 

KULLINGSTROFÉN LÖRDAGEN DEN 5 AUGUSTI 2017

 

PM 1 Utländska deltagare.

Med bakgrund av informationen på Norska Bilsportförbundets hemsida angående trafikförsäkrings giltighet på specialsträcka i utlandet för norskregistrerade rallybilar har Kullings MS undersökt möjligheten att som arrangör teckna en försäkring gentemot tredje part för skada orsakad på specialsträcka av utlandsregistrerad rallybil och funnit att det inte är möjligt.

 

Punkt 12 i inbjudan kompletteras enligt följande:

För att utlandsregistrerad bil ska tillåtas delta i Kullingstrofén 2017 KRÄVS att föraren uppvisar betald och giltig försäkring för bilen som täcker skada gentemot tredje part på specialsträcka (SS) i Sverige. Kan försäkring ej uppvisas kommer startförbud ovillkorligen att utfärdas för berört ekipage.

 

MVH Tävlingsledningen i Kullingstrofén 2017

 

Foto: Preben Berg
www.norsk-rally.com / Preben Berg, Ragnar Engen, Per Broen og Tommy Holt